Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

WIPO Global Awards 2024

Každoročně vyhlašovaná soutěž Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) - Global Awards 2024 hledá startupy a malé a střední podniky (MSP), které chytře využívají duševní vlastnictví k dosažení svých obchodních cílů a zároveň využívají své inovace a kreativitu k pozitivnímu přínosu společnosti.

Soutěž je zdarma a mohou se do ní nominovat startupy a malé a střední podniky z celého světa a ze všech průmyslových odvětví.

25 nominovaných bude zařazeno do užšího výběru a propagováno v různých médiích WIPO. Prestižní porota vybere až 7 vítězů.

Finalisté a vítězové získají mezinárodní propagaci, uznání a zviditelnění prostřednictvím různých platforem. Vítězové jsou navíc pozváni na slavnostní předávání cen do Ženevy a bude jim poskytnut individuální mentorský program pro rozšíření obchodního růstu.

Lhůta pro podání přihlášek je 31. března 2024. Více informací naleznete na stránkách WIPO.

Výzva pro přihlašovatele (pdf, 278 kB)