Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Vyhlášení termínu odborných zkoušek

Úřad průmyslového vlastnictví po projednání s Komorou patentových zástupců České republiky stanovuje termín konání odborné zkoušky uchazečů
o složení zkoušky patentového zástupce na dny 8. a 9. března 2022. Více informací naleznete v sekci Vzdělávání.