Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

Veřejná konzultace ke strategickému plánu EUIPO na roky 2025-2030

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) vyhlásil veřejnou konzultaci ke strategickému plánu do roku 2030. Konzultační fáze potrvá do 16. února 2024 a je otevřena všem zúčastněným stranám, odborníkům ze systému duševního vlastnictví i široké veřejnosti.

Strategický plán má 5 cílů:
- Optimalizovat provozní účinnost a efektivitu
- Zvýšit hodnotu výrobků a služeb duševního vlastnictví
- Zlepšit přístup k systému duševního vlastnictví a podporovat využívání práv duševního vlastnictví
- Budovat důvěru a respekt k duševnímu vlastnictví
- Zajistit dlouhodobou udržitelnost sítě EUIPN

Bližší informace: Open consultation on the Strategic Plan 2030