Úřad průmyslového vlastnictví

secondlevel image

PRAVIDLA PROVOZU  ÚŘADU PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ V OBDOBÍ ODE DNE 12. DUBNA 2021  

Praha 9. dubna 2021

V souladu se služebním předpisem č. 11/2021 předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ze dne 9. dubna 2021, kterým se stanovují opatření proti šíření onemocnění COVID-19 se ode dne 12. dubna 2021 zavádí tato pravidla provozu Úřadu průmyslového vlastnictví:

Ve všech případech, kdy je to možné, se upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt klientů se zaměstnanci ÚPV:

  • poštovní adresa: Úřad průmyslového vlastnictví, Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč
  • e-mail: posta@upv.cz, helpdesk@upv.cz
  • datová schránka: ix6aa38
  • fax: +420 224 324 718
  • telefon: +420 220 383 111, +420 220 383 XXX (linka)
  • databáze průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky) a veškeré důležité informace na www.upv.gov.cz.

Úřední hodiny se stanovují takto:

pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin,
pátek od 8:00 do 14:00 hodin.

Při osobní návštěvě je nutno respektovat zákaz pohybovat se a pobývat ve veřejných prostorách Úřadu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a používat desinfekční prostředky

Úřad nadále zajišťuje výkon agend ve své působnosti. Průběžně jsou aktualizovány databáze průmyslových práv (patenty, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky). Veškeré důležité informace určené pro veřejnost jsou k dispozici na webových stránkách www.upv.gov.cz.

Děkujeme za pochopení mimořádné situace. Za případné komplikace se omlouváme.

Krizový štáb ÚPV